Saturday, 23 April 2011

Jenis Perniagaan

KAFE SIBER/PUSAT INTERNET, AKTIVITI PERKHIDMATAN BERKAITAN PERCETAKAN, FOTOKOPI, PENDUA, BLUPRINT, AKTIVITI FOTOGRAFI, AKTIVITI RAKAMAN BUNYI DAN PENERBITAN MUZIK, JUALAN RUNCIT REKOD MUZIK, PITA AUDIO, CAKERA PADAT, KASET, PITA VIDEO, VCD DAN DVD, PITA DAN CAKERA KOSONG, AKTIVITI PERUNDINGAN PENGURUSAN LAIN T.T.T.L., JUALAN RUNCIT BUKU, SURAT KHABAR DAN ALAT TULIS, JUALAN RUNCIT PAKAIAN, ARTIKEL BAGI BULU BINATANG DAN AKSESORI PAKAIAN, MAKANAN DAN MINUMAN, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI DALAM GERAI/PENJAJA.